Training

Would you like to realize a concrete business result, such as more customers, more revenue, improved partnerships or efficiency-improvements? Have a look at our training-services, consisting of open registrations and customized solutions such as our Business Accelerator Approach.

Customized Solutions

Regarding customized trainings, we strive to work in small groups (6-9 people) as this offers enough space for individual questions and personal feedback. Also, in small groups one cannot hide. The design of the training starts with specifying the behaviour and skills needed to achieve your business goals. Next, we make in inventory of real-life examples, hold intake interviews, read reports, notes, proceedings and more to get a good sense of the situation. Only then we can connect theory and practice aimed at the challenge at hand in an effective way. Usually, our trainings consist of 15% theory and 85% practical exercises.

 

We consider the primary responsibility for learning to be with the participant her/himself. We ask you to specify your personal learning goals and to discuss them with your manager before we start. This is often guided by a questionnaire.

Customized Solutions

Je wilt waarde creëren en het naar redelijkheid verdeeld hebben. Je wilt je belangen gediend hebben (en die van de ander, zie succesvolonderhandelen) je risico’s beperkt en er geld aan verdienen

onderhandelen projectmanagers.png

De uitdaging is dus: hoe creëer je een scherpe S-curve en uit onderzoek blijkt dat er daarbij 3 onderhandelingscriteria een essentiële plek hebben:

Clarity: Ben je in staat om de goede informatie op tafel te krijgen, heldere afspraken te maken, de verwachtingen goed te managen? Heb je samen een helder en zelfde beeld van de uitkomsten, het tijdspad, de KPI’s. de deliverables etc.? 

Unity: Ben je in staat om saamhorigheid te creëren in je team en in het grotere team? De dynamiek te managen, de emoties te managen en eventuele conflicten (te voorkomen) en op te lossen. 

Agility: Ben je wendbaar om de ander (en) mee te nemen op weg naar goede resultaten en ben je in staat creatief het pad te verleggen als dat nodig is om tot een goede uitkomst te komen? 

 

Het creëren van Stijle S-curves is het werk van de projectmanager in een complexe omgeving. Daarbij is Constructief Onderhandelen de kern waar alles om draait.