Training

Would you like to realize a concrete business result, such as more customers, more revenue, improved partnerships or efficiency-improvements? Have a look at our training-services, consisting of open registrations and customized solutions such as our Business Accelerator Approach.

Customized Solutions

Regarding customized trainings, we strive to work in small groups (6-9 people) as this offers enough space for individual questions and personal feedback. Also, in small groups one cannot hide. The design of the training starts with specifying the behaviour and skills needed to achieve your business goals. Next, we make in inventory of real-life examples, hold intake interviews, read reports, notes, proceedings and more to get a good sense of the situation. Only then we can connect theory and practice aimed at the challenge at hand in an effective way. Usually, our trainings consist of 15% theory and 85% practical exercises.

 

We consider the primary responsibility for learning to be with the participant her/himself. We ask you to specify your personal learning goals and to discuss them with your manager before we start. This is often guided by a questionnaire.

Het recht van de sterkste lijkt weer de boventoon te voeren terwijl we tegelijkertijd in een wereld zitten die vraagt om samenwerken, en er is op veel terreinen schaarste (milieu/ energie) en andere oplossingen dan de gebruikelijk zijn noodzakelijk. Het lijkt het of we maar twee smaken kennen: vechten of vluchten.

 

De tijd nemen om na te denken over je reactie, even niet te reageren, en te kijken wat de beste oplossing is: we vinden het vaak lastig om een goede dialoog aan te gaan. Het is de kunst om een meningsverschil of conflict met woorden te beslechten en de dialoog constructief te blijven voeren.

positioneel onderhandelen.png

Het recht van de sterkste lijkt weer de boventoon te voeren terwijl we tegelijkertijd in een wereld zitten die vraagt om samenwerken, en er is op veel terreinen schaarste (milieu/ energie) en andere oplossingen dan de gebruikelijk zijn noodzakelijk. Het lijkt het of we maar twee smaken kennen: vechten of vluchten.

 

De tijd nemen om na te denken over je reactie, even niet te reageren, en te kijken wat de beste oplossing is: we vinden het vaak lastig om een goede dialoog aan te gaan. Het is de kunst om een meningsverschil of conflict met woorden te beslechten en de dialoog constructief te blijven voeren.

Customized Solutions

Vanuit welke overtuiging kijk jij naar je onderhandelingsuitdagingen?  Wil je vooral winnen, en maakt het je niet uit hoe? Met andere woorden: er is een taart die moet verdeeld worden en je gaat kijken of je het grootste stuk kan krijgen. Vaak worden daarbij posities ingenomen, zijn mensen het niet met je eens en komen er andere posities op tafel en wordt het touwtrekken en een spelletje ‘handjedrukken’.

Je overtuigingen kleuren je zienswijze, je denken en de manier waarop je handelt. Ze kleuren (on)bewust je voorbereiding, tactiek, strategie en je perceptie van het behaalde resultaat. Een veel gehoord onderhandelingsparadigma is ‘win as much as you can’. Je zit erin om de wedstrijd te winnen, misschien wel koste wat kost (positioneel onderhandelen). Onderhandelen is daarmee vooral een verdeelvraagstuk en je wilt zoveel mogelijk hebben. De taart heeft een vast formaat en moet vooral verdeeld worden (fixed- pie). Meer voor de een betekent minder voor de ander, dus de sterkste krijgt het meest. Het belang van de relatie zie je niet of waardeer je minder. Als beide partijen handelen vanuit de gedachte 'ik sta centraal, ik wil meer dan jij', dan botst het snel en ontstaat er een patstelling.

 

De vraag is natuurlijk of je je belangen dient door je zo op te stellen. Is winst maximaliseren (waar de ander pijn van heeft) op de korte termijn in je belang als je ook op de langere termijn zaken wilt doen? Of kan de taart vergroot worden zodat er voor de verschillende partijen meer overblijft? En als de taart niet vergroot kan worden, wil je dan samen constructief kijken naar oplossingen die voor beiden wenselijk en haalbaar zijn, of ga je vooral voor jezelf?

Regelmatig lijken mensen (on)bewust te kiezen tussen de relatie enerzijds en een goede deal anderzijds. De relatie krijgt geen aandacht en de focus is op het behalen van de goede deal. Die wedstrijd wil je winnen. De ‘’winner takes it all' lijkt toch geen houdbare benadering op dit moment.

onderhandelen de taart vergroten.png

Customized Solutions

Sommige zullen zeggen dat het antwoord op deze vraag afhangt van de situatie. Daar kun je je vast iets bij voorstellen. Als je veel alternatieven hebt is het wellicht redelijk om druk op de ander op te voeren zodat je zo veel mogelijk ‘krijgt voor je geld’. Vaak zie je dat bij allerlei tenders en inkoop processen: uitvragen waarbij niet alleen, maar toch wel heel veel naar geld gekeken wordt. Iedereen zal meegemaakt hebben dat je de ander wel onder druk kunt zetten voor betere condities (vaak lagere prijen), maar of je daar ook je belangen (zeker op de lange termijn) mee dient is de vraag. Er is niets mis met een onderhandeling op het scherpst van de snede. De vraag is vooral waar je grenzen liggen, zowel inhoudelijk als relationeel.

 

In de praktijk zijn er allerlei interessante voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarbij de partijen belang aan elkaar hechten en ook daadwerkelijk belangrijk voor en afhankelijk van elkaar zijn. Een samenwerking waarbij de kosten om van elkaar af te komen ook hoog kunnen zijn. Toch zie je dat er allerlei spelletjes worden gespeeld die spanning en conflicten opleveren, terwijl je elkaar eigenlijk heel hard nodig hebt.